Textilní kompenzátory KOREMA®

Pohyblivé potrubní prvky složené z několika textilních vrstev, případně fólie či izolace, které slouží při vestavbě do potrubí ke kompenzaci teplotních změn a zachycení chvění v potrubních systémech.

Typickým příkladem využití textilních kompenzátorů jsou výfuková, vzduchová či prachová potrubní vedení v průmyslových provozech a teplárnách, kde působí vysoké teploty a nízké tlaky.

Textilní kompenzátory KOREMA

Máte zájem o naše výrobky?