Údaje o firmě

BBA Kompenzátory spol. s r.o.
Skrétova 8

301 00 Plzeň, Česká republika

Společnost s ručením omezeným se sídlem v Plzni
Registrace: OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 20017
Jednatel společnost: Ing. Stanislav Havlíček
IČO 279 82 718
DIČ CZ27982718

Česká spořitelna
IBAN: CZ 73 0800 0000 0007 3806 9389
BIC: GIBACZPX

Kontakt:
tel./fax: +420 377 819 030
mobilní telefon: +420 724 985 199
E-mail: havlicek@bba-kompenzatory.cz
webové stránky: www.bba-kompenzatory.cz

Za obsah zodpovídá: BBA Kompenzátory spol. s r.o.

Právní pokyny:
Některé linky na našich internetových stránkách odkazují na externí nabídky třetích osob. Pokud tyto odkazy sledujete, opouštíte naši internetovou nabídku. Nepřebíráme odpovědnost za správnost informací na aktivované webové stránce, nepřivlastňujeme si její obsah a uvedené názory nemusí odpovídat našim. V tomto směru nepřebíráme žádnou záruku.

© 2008 BBA Kompenzátory spol. s r.o.